Mobilitással a felnőttképzés modernizációjáért

 

A projekt célja, hogy a résztvevő intézményekben a felnőttképzés hatékonyságát maximalizáljuk a mobilitási tapasztalatok felhasználásával. Célunk az Európai Unió képzési és munkaerő-piaci elvárásának megfelelő képzés kialakítása és nemzetközi szinten elismert képesítés bevezetése. A projektben   három magyar intézmény (két nyelviskola és egy felnőttképzésben is tevékenykedő középiskola) egy angol partnerrel működik együtt. 

A prijekt célcsoportja azok a felnőttek, melyek a középfokú oktatásból lemorzsolódtak, hátrányos helyzetűek. Számukra kívánunk érettségire felkészítő, turizmus -vendéglátás specializációval és emelt szintű angol nyelvi képzéssel bővített képzést szervezni,  mely magas színvonalú, nemzetközileg elismert és beszámítható. A képzés végén kapott képzést igazoló dokumentum nemzetközi szinten elismert (BTEC).

A kitűzött célok eléréséhez szükségünk van az angol turizmus-vendéglátás oktatás megismerésére, oktatásszervezők és a szakmacsoportot oktató tanárok nyelvi kompetenciáinak, kommunikációs és szervezési képességeinek fejlesztésére, a jó gyakorlatok átvételére. 

A felkészítést követő kiutazás során kerül sor az angol és a magyar rendszer tanmenetének megismerésére és ismertetésére, az összefésülési pontok felkutatására és egyeztetésére. A szeptemberben induló csoportok már BTEC tanúsítványt is kapnak a képzés végén. 

A kiutazó 2 oktatásszervező és 5 tanár a felkészítő tréningek után, két turnusban 3-3 hetet töltenek el a fogadó intézményben nyelvtanulással és szakmai ismereteik bővítésével, jó módszerek megismerésével. 

A 7 fős szakmai csoport  kiutazása során megszerzett tapasztalatokkal képesek lesznek az oktatási-képzési anyag modernizálására, a tanmenet és a tananyag angol nyelven történő átdolgozására és átadására a következő évfolyamnak. 

 

A résztvevők beszámolóit itt olvashatja.